2016-2017 Yılı Dönem Programımız

2016-2017 dönemine ait çalışma programı, tahmini bütçe yönetmeliğini görüş ve onaylarınıza sunarken yeni dönem Derneğimize, Lions ailesine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim.
Derneğimizin başarısı, üyelerimizin hoşgörü ve bana verdikleri destekleri ile bu sene de devam edeceğine ve derneğimiz Lions camiasında kuruluşumuzdan beri elde ettiği başarılı konumu bu yıl da muhafaza edeceğine inanıyorum.
Ben de başarıyı, kendisine ilke edinen derneğimizin kuruluş aşmasında özverili çalışmalarla, birliktelik sağlayan kurucu Başkanımız İnci Andiçen ve teslim aldıkları bayrağı dönemlerinde başarı ile taşıyan kulüp başkanlarıma, bizleri bilgilendiren ve değerli öğütlerinden mahrum etmeyerek her zaman yanımızda olan ve bizlere her zaman esirgemeyen Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz ve Derneğmiz Onursal üyesi Ertan Bulman’a gerek yönetim kurulunda gerekse Lions hizmet ordusunda görev alan dernek üyelerimize vereceklerine emin olduğum desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
Çağdaş Atatürk kadını olarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda yapacağımız çalışmaların vereceği gururunu ve onurunu sizlerle paylaşarak, 2016-2017 döneminde de tüm arkadaşlarımın arzu ve birliktelikle çalıştıklarını bu Derneğe Sayın Ethem Alkan Yönetmenimiz döneminde başkanlık etmekten onur ve mutluluk duyacağım.
Değerli Kardeşlerim,
Sayın Genel Yönetmenimiz, Sayın Ethem Alkan’ın çalışma ilkeleri programımızın ana başlıklarını oluşturacaktır.
Bu başlıklar;
1. Dernek içi çalışmalar,
2. Çevremize ve yöremize götürecek hizmetler,
3. Derneklerarası ortak projeler,
4. Yönetim çevresi ile ilişkiler.
Dernek İçi Çalışmalar
Lions camiasındaki saygın tutumuzu devam ettirebilmek için aşağıdaki maddelere önem verilecektir.
a. Üyelik Geliştirme Programı
Derneğimize kazandıracak yeni üyeler için özendirme çalışmalarına devam edilecek, üye alımında gerekli hassasiyet gösterilecektir ve üyeliğin korunması, Mentor, Kulüp Güçlendirme ve üye kaybını önleme çalışmaları yapılacaktır. Her Lion çevresinde “aktif rol oynayan bir liderdir” düşüncesiyle yola çıkılarak tüm üyelerin birer lider olarak yetişmesi için çeşitli bilgi alışverişi gibi çalışmaların yapılması planlanacaktır.
Yine gelecek dönem yeni üyelerimizin bu camianın içinden yetişen Leo kardeşlerimiz arasından olmasının faydasına olan inancım nedeniyle, Leo Kulüpleri ile iletişim kurulması planlanmaktadır. Bu konuda üye arkadaşlarımızın görevlendirilmesi yönetim tarafından yapılacaktır ve/veya aylık toplantılara katılamayan üyelerin telafi toplantılarını Leo Kulüp ziyaretleri ile yapması istenecektir.
b. Eğitim, sağlık, engelleliler,
Kurum, kuruluş ve kişilere yardım ve hizmetler götürülecektir.
c. Lions Eğitilebilir Engelliler Okulundaki öğrencilerin, okul hayatı sonrasında iş imkanlarından yararlanabilmeleri amacı ile; öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespit edileceği ve öğrencilerin bu eğitimleri alması için yapılması gerekenlerin planlanacağı, sponsorlarla hayata geçirileceği bir proje üretilecektir.
d. Yeliz Balıbey ve Onur Güneş Ergun’un tecrübeleri ışında, Lions Eğitilebilir Engelliler Okulundaki öğrencilerin ürettiği ürünlerin, internet üzerinden satılabilmesi için gerekli araştırmaların yapılarak hayata geçirebilmesi planlanmaktadır.
e. Üyelerimizden Onur Güneş Ergun’un teşviki ile burslu öğrencilerimize, ailelerine veya tespit edilecek sair gruplara bilgisayarlı muhasebe kursu verilebilmesi için gerekli proje çalışması, yine üyelerimizden Ece Yılmaz’ın önerisi ile, çocuk tacizi konusunda ailelerin eğitimi, bilgilendirilmesi ve eğitim amaçlı seminerler yapılabilmesinin proje çalışması Ceren Kalender rehberlliğinde yapılacak, üretilen projeler yönetim çevresi ile paylaşılacaktırç
f. Üyelerimizn Şenol Evren’in “Gözümüz Açık, Gönlümüz Açık” isimli projesi hakkında bilgilendirme çalışmalarının her komite ve oluşumla paylaşılması planlanmaktadır.
g. Lions İlköğretim Okulu, Maltepe Belediyesi ile ortak çalışma olan Lions Kız Yurdu, Lions Ataevi meslek kazandırma çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

TOPLANTILARIMIZ
Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu toplantılarımızın her ayın 3. Çarşambası Lions Kilercibaşı Köşkünde saat 16.00-18.00 arasında toplanacaktır.
Genel Toplantılar:
Aylık genel toplantılarımızın Ataşehir Radison Otel Toplantı Salonlarında saat 20.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Toplantılarımızın zamanında başlayıp bitirilmesi genel kuraldır. Bunun temini için üyelerimizin toplantılarımıza geliş saatlerine ve devamına özen göstermeleri beklenecektir. Ayrıca üyelerimizin toplantı öncesine aralarında kaynaşmayı sağlamalarının faydalı olacağı inancıyla üyelerimizin toplantılara en az yarım saat evvel gelmeleri özendirilecektir.
Toplantılara eksiksiz katılım esas olmakla beraber önemli mazareti olanlara önceden mazeret bildirme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacaktır.
Toplantının giderleri bütçeye konmamıştır. Ancak toplantıya mazaret bildirmeden katılamayan üyelerimizden 10 TL kulübe bağış talep edilecektir. Saymanızın tüm bu konularda sizlere yardımcı olacaktır.
Her toplantımızda cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve Lions Bilgisi konularında konuşmalara yer verilecektir.
Genel Kurul
Nisan 2017 tarihinde yapılacak ve her yıl olduğu gibi geçen dönem hesaplarının aklanması ve yeni yöneticilerin seçimi gerçekleşecektir.
Özel Toplantılar:
Bu toplantılara Lions dışından misafirler davet edilerek özendirme politikası uygulayarak derneğimize devamlı ve seçkin üyelerin kazandırılmasına çalışılacaktır.
Bizleri olduğu kadar ailelerimizin de birbirine kaynaştırmak amacıyla yemekler, tiyatrolar, kermesler ve geziler tertiplenecektir. Aktivitelerimiz kar amacı taşımayacaktır.
KOMİTE ÇALIŞMALARI
Komite çalışmalarında; Lions bilgi, üyelik ve liderlik, Lions’un taınıtımı, Atatürk’ü anlamak ve anlatmak, eğitim ve gençlik, çocuk sorunları, sağlık sorunları, kültür ve sanat, Türkiye’nin tanıtımı, çevre ve ihtiyaç duyulacak hizmetler için Yönetim Çevresi Kabinesine göre komitelerimiz belirlenecektir.
Okul, eğitim, burslar, sağlık ve çocuk sorunları ele alınacak, toplu aktivitelere katılanacak, bu aktivitelere yararlı işler yapabilmek için ihtiyacımız olan fonları sağlamak ve geliştirme amacıyla kermesler, yemekler, geziler ve toplantılar tertiplenecektir. Bu çalışmalarda en büyük amacımız çevremizi harekete geçirmeye gayret etmek olacaktır.
Ayrıca kültür-sanat, Türkiye’nin tanıtımı amacıyla çeşitli çalışmalar ve kültür gezileri yapılacak ve uluslararası ilişkilere önem verilecektir.
LİAY VAKFI Eğitim Burslarına desteğimiz devam edecektir.
Yerel yönetim ve mülki makamla ilişkilerimiz en üst düzeyde tutulmaya çalışılacak, eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili çalışmalara önem verilecek, bu alanda da hizmetler yapılacaktır.
KULÜPLERARASI İLİŞKİLER
Kesim ve bölge derneklerimizle müşterek projeler geliştirerek aramızda sevgi köprüleri kurulacak, birlikte hizmetler üretilmesi sağlanacaktır.
YÖNETİM ÇEVRESİ İLE İLİŞKİLER
2016-2017 çalışma dönemi Genel Yönetmeni Sayın Ethem Alkan’ın çalışmalarımıza tutacağı ışık ve bizlere vereceği güçle Yönetim Çevresince verilecek görevler imkanlarımız oranında gerçekleşecektir. Birlikte yapılacak tüm çalışmalara tereddüt etmeden katılacak, dernekler arası başarı ödüllendirilmesinde derneğimizin hak ettiği yere gelebilmesi için tüm güç ve imkanlarımızla çalışacağız.
TANITIM VE HAKLA İLİŞKİLER
Halihazırda dönemimizde kullanılan elektronik haberleşme ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili çalışmalarımız sürecektir.
Basın ile halkla ilişkiler, hizmet duyuruları ve arşivleme çalışmaları yapılacaktır.

2016-2017 Dönem Başkanı Eda Tandoğdu