Lions Nedir ?

Lions, yerel toplulukların ve dünyanın her gün ihtiyaçlarını karşılar; çünkü topluluklarına hizmet etmek için bir inanç paylaşıyor.

Lions Clubs International, dünyanın en büyük hizmet kulübü organizasyonudur. 206 ülkede ve coğrafi alanda 45.000’den fazla kulüpte 1.35 milyon üye bulunmaktadır.

Lions’un dinamik bir geçmişi vardır. 1917’de kurulan en önemli faaliyeti körlükle mücadeledir. Ancak çevre bakımı, açlıkla mücadele ve yaşlılarla engellilere yardım dahil olmak üzere birçok farklı topluluk projesi için gönüllü oluruz.

Lions’un görme konusunda faaliyetleri vardır. Görme taramaları yürütmek, hastaneler ve klinikleri geliştirmek, ilaç dağıtmak ve göz hastalığının farkındalığını artırmak suretiyle, Lions herkes için vizyon sunma misyonuna doğru çalışır. Sayısız yerel çabayla ve körlüğü gidermek için çalışan Uluslararası Görme Fırsatı Programımız vasıtasıyla görme korumasına olan bağlılığımızı genişlettik.

Lions gençliğe hizmet eder. Topluluk projelerimiz genellikle yerel çocuklar ve okulları burslar, rekreasyon ve rehberlik yoluyla desteklemektedir. Uluslararası düzeyde, Barış Posteri Yarışması, Gençlik Kampları ve Değişim ve Lions Görevleri gibi pek çok program sunuyoruz.

Leo Programımız, dünyanın gençlerine gönüllü olarak kişisel gelişim fırsatını sunar. Dünya çapında 140’tan fazla ülkede yaklaşık 144.000 Leo ve 5.700 Leo kulübü bulunmaktadır.

Lions’un hibe faaliyetleri bulunmaktadır. 1968 yılından bu yana, Lions Kulüpler Uluslararası Vakıf (LCIF), dünya genelinde Lions insani yardım projelerini desteklemek için 700 milyon ABD Dolarından fazla hibe sağladı. The Financial Times tarafından 2007’de yapılan bir araştırmada da LCIF, bir numaralı sivil toplum örgütü seçildi.

Afetler sırasında Lions yardım eder. Vakfımız ve Lions birlikte doğal afetlerden sonra yemek, su, giyecek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları karşılamak ve uzun vadeli yeniden yapılandırmada yardımcı olarak topluluklara yardımcı olur.

Lions aktiftir. Sloganımız “Hizmet ediyoruz” dır. Lions, yerel topluluklara yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacakları küresel bir hizmet ağının bir parçasıdır.

Lions’un Tarihçesi

Lions Clubs International veya Lions Kulübü, 1917’de ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde, Melvin Jones tarafından kurulan sivil hizmet kulübüdür. Amacı, dünya halkları arasında geniş bir anlayış ve hoşgörü ruhunu yaymak, iyi yönetim ve iyi yurttaşlık bilincini geliştirmek ve medeni, sosyal, ticari ve ahlaki konulara halkın ilgisini çekmektir.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yaklaşık 200 ülkedeki toplam 1.35 milyon üyesi olan 45,000 kulüple dünyanın en büyük hizmet kulüplerinin arasındadır. Lions kulüplerinin merkezi, ABD’de, İllinois eyaletinin Oak Brook kentindedir.
LIONS’un anlamı şudur :

L: LİBERTY: ÖZGÜRLÜK –
I: INTELLIGENCE: ANLAYIŞ –
O: OUR: BİZİM –
N: NATION’S: ULUSUMUZ –
S: SAFETY: GÜVENLİK –

Özgürlük Anlayış Ulusumuzun Güvenliğidir. “Bu and her toplantı öncesi Türk Bayrağı önünde tekrar edilir.
Türkiye’nin uluslararasındaki numarası 118 dir.Türkiye’deki oluşum 6 Yönetim Çevresi ve 8.500 kişiden oluşan Konfederasyon yapısıdır. Türkiye’de Lions, İngilizce T U R K E Y harflerinden oluşan 6 ayrı bölgeye ayrılmıştır ve ağırlıklı olarak Sağlık ve Eğitim alanlarındaki hizmetlerini bu yapı ile yürütmektedir.

Türkiye’de Lions :

Ülkemizde kuruluş çalışmaları Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay öncülüğünde biraraya gelen, meslek ve meziyetleri ile topluma örnek olan 28 üst düzey yönetici ile 8 Ekim 1962 günü başladı. Dönemin İstanbul Valisi olan Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ve kurucu arkadaşlarının 6 Mayıs 1963 tarihli başvurusu sonrasında ülkemizdeki ilk Lions Kulübü, İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü, 8 Ekim 1963 günü resmen kuruldu.

Vakıflar: Başta eğitim ve sağlık olmak üzere toplumsal gereksinimleri elindeki olanaklar ile karşılamayı hedefleyen Lions, kulüplerin yanı sıra kurduğu vakıflar ile hizmetlerini sürdürür. Türk Lions Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Lions Göz Bankası, Altı Nokta Körler Vakfı, Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı ve diğerleri…

YÖNETİM ÇEVRELERİ ve 118:
Yönetim Çevresi, bulunduğu ülke veya bölgedeki sınırlar içindeki Lions Kulüpleri ile ULKB arasındaki iletişim, ilişki ve uyumu düzenleyen, Uluslararası Yönetim Kurulu ve Uluslararası Merkezin o çevredeki karar ve dileklerini uygulayan bir YÖNETİM yapısıdır.

Sınırları bir harita ile belirlenmiştir. Kendi sınırları içindeki, kuruluşları ULKB tarafından onaylanmış Lions Kulüplerinden oluşur. Ez az 35 Lions Kulübü ve en az 1250 Lion olmalıdır.

– Geçici Yönetim Çevresi
– (Tek) Yönetim Çevresi
– (Alt) Yönetim Çevresi
– Çoğul Yönetim Çevresi

Geçici Yönetim Çevresi: Herhangi bir ülke veya koloni sınırları içerisinde ALTI yada daha fazla Lions Kulübü’nün kurulması halinde, Uluslararası Yönetim Kurulu’nun onayı ile Uluslararası Başkan’ın oluşturduğu çevresel yönetim yapısına Geçici Yönetim Çevresi adı verilmektedir. Uluslararası Başkan bir Genel Yönetmen atar. Genel Yönetmen, Yönetim Çevresi Tip Organizasyon Planına göre diğer görevlileri atayarak örgütlenmeyi gerçekleştirir. Geçici Yönetim Çevresi’nin 20 veya daha çok Lions Kulübüne sahip olması durumunda yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Yönetmen seçme olanağı doğar. Genel Yönetmen seçimini izleyen ilk 4 yıl içinde iyi durumda olan Lions Kulübü sayısı 35’e ve Lion sayısının da 1250’ye çıkarılması gerekmektedir. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde Geçici statüsü kalkarak Yönetim Çevresi’ne dönüşülür.

(Tek) Yönetim Çevresi: Eğer bir ülke, bölge veya kolonide bir YÇ varsa, o YÇ Tek YÇ veya sadece YÇ olarak adlandırılır.

(Alt) Yönetim Çevresi: Eğer bir ülke, bölge veya kolonide birden fazla YÇ varsa, her bir YÇ Alt YÇ veya sadece YÇ olarak adlandırılır. Her Alt YÇ kendine ait bir harf, rakam veya harf/rakam kombinasyonu ile tanımlanır.

Dünyada YÇ Sıralandırılmaları:
1-99 : ABD, Belize, Bahamalar, Bermuda ve Karaip Adaları
A-T : Kuzey, Orta ve Güney Amerika
100-199 : Avrupa
200-299 : Okyanusya
300-399 : Asya
400-499 : Afrika

TÜRKİYE 118 MD
Türkiye’de Alt Yönetim Çevreleri:

118 – T; İstanbul (Avrupa Yakası); İstanbul’un Avrupa Yakasında, Haliç’in Kuzey ve Kuzey-doğusunda kalan Lions Kulüpleri

118 – U; Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İçel, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon; Eskişehir ve Akşehir (Konya) hariç İç Anadolu Bölgesinde, İçel’den başlayarak Akdeniz Bölgesinin doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Sinop’tan itibaren Karadeniz Bölgesinin doğusunda faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

118 – R; Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla; Afyon ve Kütahya hariç Ege Bölgesinde, Marmara Bölgesinde Balıkesir’in Edremit ‘ Ayvalık ve Akçay ilçelerinde, Akdeniz Bölgesinden Antalya ve Burdur’da faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

118 – K; Afyon, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak; Balıkesir’in Edremit ‘ Ayvalık ve Akçay ilçeleri hariç Marmara Bölgesinin Anadolu’da kalan kısmında, Ege Bölgesinden Afyon ve Kütahya’da, Karadeniz Bölgesinde Bartın, Bolu ve Zonguldak’ta, İç Anadolu Bölgesinden Eskişehir ve Akşehir’de (Konya) faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

118 – E; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ; İstanbul’un Avrupa Yakasında Haliç’in Güney ve Güneydoğusunda ve Trakya’da faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

118 – Y; İstanbul (Anadolu Yakası) ve Adalar; İstanbul’un Anadolu Yakasında faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

188 – T:
100 :Avrupa
18 : Türkiye (Avrupa’da kurulan 18. YÇ olması nedeniyle)
T : Kulübümüzün sınırları içerisinde olduğu YÇ

118 – T Yönetim Çevresinin Tarihi:
1969 yılında Uluslararası Yönetim Kurulu’nun Türkiye’de Geçici Yönetim Çevresi kurulmasını onaylamış ve Kurucu Genel Yönetmen olarak da Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ı atamıştır.

22 Kasım 1969 tarihinde Kurucu Genel Kurul sonucu 118 Geçici Yönetim Çevresi faaliyete geçmiş ve 12 Eylül 1972 tarihinde de 118 – T Federasyonu olarak tescil edilmiştir. Ancak 1985 yılında federasyon feshedilmiştir.

1990 – 1991 Çalışma Döneminde ilk Leo Yönetim Çevresi Sn. Leo Ata Anıl Başkanlığında kurulmuştur. 1993 – 1994 Çalışma Döneminde 118 – T; 118 – T, 118 – E, 118 – Y olmak üzere üçe bölünmüştür. 1996 – 1997 Çalışma Döneminde 118 – T Genel Yönetmeni Sn. Lion Oya Sebük Türkiye’nin ilk bayan Genel Yönetmeni olarak görev yapmıştır.

Not: 1981 yılında Uluslararası Lioness Kulüpleri 118 YÇ kurulmuştur ve Dünyadaki ilk Lioness YÇ’dir. 1989 yılı itibariyle de ilk Lady Lion üyelerin ardından 1991 – 1992 döneminde Lioness Kulüpleri Lions Kulüplere dönüştürülmüştür.

Lions’un Kuruluşu:

Uluslararası Lions Kulüpleri Şikago’da bir sigortacı olan Melvin Jones’un rüyası olarak başladı. Melvin Jones, yerel meslek kuruluşlarının ufuklarını, salt mesleki olan ilgi alanlarından, toplumlarının ve daha geniş anlamda dünyanın daha iyi koşullara erişmesi için genişletmeleri gerektiğine inanıyordu. Jones’un üyesi olduğu grup olan “Business Circle of Chicago” (Şikago İş Çevresi) grubu bu görüşü benimsedi. Ülkenin çeşitli yerlerindeki benzer
gruplarla temas edilerek, 7 Haziran 1917 tarihinde Şikago’da LaSalle Oteli’nde bir örgütlenme toplantısı yapıldı. Bu yeni grup, toplantıya katılan gruplardan birinin adını aldı.
Association of Lions Clubs (Lions Kulüpleri Birliği)
Aynı yılın Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin, Teksas Eyaleti’ndeki Dallas kentinde 1. Konvansiyon düzenlendi. Konvansiyona 9 eyaletten 22 kulübü temsil eden 36 delege katıldı. Tüzük, Yönetmelik, Amaçlar ve Törel İlkeler kabul edildi. O yıllarda kabul edilen resmi amaçlardan biri de şu idi: “ Hiçbir kulüp, üyelerinin mali yönden iyileştirilmesini amaç edinemez.” Evansville, Indiana’dan Dr. W. P. Woods, ilk başkan seçildi.
Birliğin kurucusu olan Melvin Jones birliğin sekreteri olarak seçildi ve yaşamının sonuna kadar bu görevde kaldı.
1920 yılında, ilk kulübün Kanada’da Windsor-Ontario’da kurulması ile örgüt Uluslararası kimlik kazanmıştır. Daha sonra Meksika’da, Çin’de ve Küba’da kulüpler kuruldu. 1927 yılında 183 kulüpte üye sayısı 60.000’e ulaşmıştır. 1935 yılında Panama’da , Orta Amerika’nın ilk kulübü, hemen arkasından Kolombiya’da, Güney Amerika’nın ilk kulübü kurulmuştur.

kaynak : www.lionsturkiye.org

Lion Olmak :

Lion’lar tüm dünyada ve ülkelerinde kendilerini ihtiyacı olanlara hizmet etmeye adamış sorumluluk sahibi bireylerdir. Bir Lions Kulübüne Üyelik, bireye dostluk, kardeşlik ve ortak amaca yönelme ruhu içerisinde içinde yaşadığı topluma hizmet ve yardım etme olanağı kazandırır. Bunun yanında üyeler toplumu tanıma ve çevrelerini geliştirme, toplumda tanınma, yerel ve uluslararası ilişkilerini geliştirme fırsatı ile profesyonel deneyimlerini artırma şansını elde ederler.

Yeni üyelerden olanakları ve zamanlarını mümkün olduğunca özgür kullanmaları ve kendi programlarını yapmaları beklenir. Onlardan kulüp toplantılarına katılmaları, komitelerde görev almaları, Lions’un amaç ve hedefleri konusunda bilgili olmaları ve kulüp görevlilerine destek olmaları beklenmektedir.

Küresel Bir Örgütüz… Lions, tüm dünyada 206 ülke ve coğrafi bölgede, 1,35 milyon Lion ile 150,000 Leo insanlığa karşılıksız hizmet etmektedir.

Mükemmel bir organizasyonumuz vardır… Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin organizasyonu, birçok gelişmiş ülkede örnek organizasyon olarak üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır. Özellikle hızlı karar alabilme yeteneği ve lider yetiştirme özellikleri nedeniyle benzeri kurumlara örnek gösterilmektedir.

Yöremize ve insanımıza hizmet ederiz… Tüm dünyada hem küresel hem de yöresel özelliklerini Lions kadar iyi değerlendirebilen bir başka uluslararası kuruluş yoktur. Lion’lar yörelerine hizmet ederken aynı zamanda Uluslararası Lions’un evrensel amaçları doğrultusunda çalışmalar da yaparlar ve kalıcı eserler bırakırlar.

Yapılan bağışlar %100 hizmete gider… LCIF Financial Times tarafından ‘En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu’ seçilmiştir. Bu seçimde Lions’un organizasyon yeteneğinin yanısıra yapılan bağışların hizmete yönlendirilmesindeki başarısı da çok büyük etken olmuştur. Yapılan bağışlar idari giderler için kesinlikle kullanılmaz.

Zengin bir geçmişimiz vardır… 1925 yılında Lions’un ana programı olarak kabul edilmiştir. Yapılan tüm hizmetlerin yanısıra sadece sight First kampanyaları sonucunda toplanan bağışlarla; 67 göz bankası, birçok göz hastanesi ve teşhis merkezi kurulmuş, 7.3 milyon insana katarakt ameliyatı yaptırılmış, 20 milyondan fazla insan tedavi edilmiş ve 100 milyonlarca insan taramadan geçirilmiş, nehir körlüğü önlenmiş, trahomla büyük bir savaş içine girilmiş ve 40 a yakın göz hastanesi hizmete sokulmuştur.Sadece bunlar dahi Lions’un onurlu geçmişinin ne kadar zengin olduğunun bir göstergesidir.

Pratiğiz, organizasyon becerimiz eşsizdir… Lions, afet ve acil yardım gerektiğinde çok hızlı hareket edebilmektedir. Bunu Marmara depreminin de dahil olduğu birçok doğal afet sonrasında göstermiştir.

Yüreğimiz geniştir, cömertiz, açığız… Lion’lar toplumun ‘İyi İnsanları’dır. Bir Lion’un toplumun yaşam seviyesini biraz daha ilerletmek için harcadığı çabayı birçok insan yaşamında bir kez bile harcamamıştır.

Kendimizi sürekli geliştiririz… Lions bir ‘Liderlik Okulu’dur. Kendi üyeleri için geliştirdiği programlarla uyguladığı kişisel gelişim programları eşsizdir.

Takım çalışması yaparız… Öncelikle takım deriz. Herşeyden önce ‘Biz’ demeyi öğreniriz. Lion’ların en büyük özelliği bu’dur.

Birlikteliğimizin değerini biliriz… İnsanlar ancak sevdikleriyle iyi vakit geçirebilirler. Biz Lion’larda sevdiklerimizden oluşan Lions Ailesi ile çok güzel vakit geçiririz.