2017-2018 Dönem Programı

2017-2018 Dönemine ait çalışma programı, tahmini bütçe ve bütçe yönetmeliğini görüş ve onaylarınıza sunmaya başlamadan önce yeni dönemin huzur, uyum ve dayanışma içinde geçmesi dileklerimi sizlere iletmek isterim.

Önümüzdeki dönem de; Lions ailemiz içinde  omuz omuza insanlığa sayısız hizmetlerle katkıda bulunabilme enerjisini, ilk günden son güne aynı güçle ve beraberce  taşıyabilmek için, birbirimize kenetleneceğimize inancım ve güvenim sonsuzdur. 

Teslim aldıkları bayrağı dönemlerinde başarı ile taşıyan başkanlarımıza, her zaman yanımızda olan Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz ve Derneğimiz Onursal Üyesi Sayın Ertan Bulman’a, kulübümüz yönetim kurulunda, Lions hizmet ordusunda görev alan kulüp üyelerimize, kısaca Lions aileme bu dönemde de vereceklerine emin olduğum desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ederim.

Atatürk ilkeleri doğrultusunda yapacağımız çalışmaların vereceği gurur ve onuru sizlerle paylaşarak, tüm arkadaşlarımın arzu ve birliktelikle çalıştıkları bu kulübe, 2017-2018 döneminde de yeniden başkanlık etmekten onur ve mutluluk duyacağım.

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM;

2017-2018 Hizmet Dönemi Genel Yönetmenimiz Sayın Mahmut Tanyol’un programı doğrultusunda hazırladığım ‘Çalışma Dönemi Programı’ ve ‘Tahmini Bütçesini’ sizlere sunuyorum.

YÖNETSEL HEDEFLERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ

ÜYELİK:

Kulüp üyelik programımızda belirlediğimiz şartlar doğrultusunda mevcut üyeleri koruma, güçlendirme ve yeni üyeler kazanmak için çalışmalarımızı Üyelik Takımı olarak gerçekleştireceğiz.

Gelin bu yıl kulübümüz için ‘İÇE BAKIŞ’ yılı olsun.. üyelerde aidiyet duygusunu güçlendirmek, Yönetim Kurulunda desteklendiği hissi yaratmak suretiyle motivasyon arttırmak amacı ile bir sistem kurmaya çalışacağız. 

Hizmet Liderliği, gelir getirici aktivite, kültür sanat, kar amacı taşımayan aile kaynaşma ve dostluk toplantıları organizasyonu, şehir içi ve şehir dışı geziler, diğer STK larla ortak aktiviteler, kısaca kulüp desteği ile hayata geçirmek istenilen herhangi birşey,  üyelerimizin herbirinin formasyonu ve ilgi alanı ile bağlı olarak temmuz ayına kadar üyelerimiz tarafından yönetim kuruluna bildirilecek, takvimlerimize işlenecektir. Bu taahhütler,  önümüzdeki dönem itibari ile takip edilip, her üyemiz tarafından, kulübümüzün desteği ile hayata geçirilecektir. 
KURUMSALLAŞMA, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER:

Halihazırda dönemimizde kullandığımız elektronik haberleşme ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili çalışmalarımız sürecektir.

Basın ile halkla ilişkiler, hizmet duyuruları ve arşivleme çalışmaları yapılacaktır. 

KULÜPLERARASI  İLİŞKİLER

Kesim ve bölge derneklerimizle müşterek projeler geliştirerek aramızda sevgi köprüleri kurulacak, birlikte hizmetler üretilmesi sağlanacaktır.

YÖNETİM ÇEVRESİ İLE İLİŞKİLER 

GY Sn.Mahmut Tanyol’un bizlere vereceği güçle Yönetim Çevresince verilecek eğitim ve çalışmalara kulübümüzün güçlenmesi için katılım sağlanacaktır. . Birlikte yapılacak tüm çalışmalara tereddüt etmeden katılacak, dernekler arası başarı ödüllendirilmesinde derneğimizin hak ettiği yere gelmesi için tüm güç ve imkanlarımız kullanılacaktır.

TOPLANTILARIMIZ:
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu toplantılarımız her ayın üçüncü Salı günü  saat 18.00 de merkez salonlarında yapılacaktır. 

Genel Toplantılar

Aylık genel toplantılarımız Ataşehir Radisson Blue Hotel Toplantı Salonunda her ayın     2. çarşamba günü 20.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Toplantımızın zamanında başlayıp bitirilmesi genel kuraldır. Bunun temini için üyelerimizin toplantılarımıza geliş saatlerine ve devamına özen göstermeleri beklenecektir. Ayrıca üyelerimizin toplantı öncesi aralarında kaynaşmayı sağlamalarının faydalı olacağı inancıyla üyelerimizin toplantılara en az yarım saat evvel gelmeleri özendirilecektir.

Toplantılara  eksiksiz  katılım  esastır. Toplantı günü ile ilgili duyurulara geri dönme, mazeret bildirme kulübümüze saygının göstergesi sayılmaktadır.

Toplantı giderleri bütçeye konulmamıştır. Toplantıya mazeret belirtmeden katılamayan üyemizden 10 TL. kulüp bağışı talep edilecektir.
Toplantılarımızda Ulu Önder Atatürk hakkında konuşmalara yer vereceğiz, konuk konuşmacılar davet edeceğiz, üyelerimizi kendi meslek, hobi ve merakları ile ilgili sunum paylaşımlarına teşvik edeceğiz.
Genel  Kurul  
Nisan  2018  tarihinde  yapılacak  ve  her yıl olduğu gibi  geçen  dönem  hesaplarının   aklanması  ve  yeni  yöneticilerin  seçimi  gerçekleşecektir.
Özel  Toplantılar  

Sohbet toplantıları her ay bir üyemizin evinde yapılacaktır. Bu toplantılara Lions dışından misafirler davet edilerek özendirme politikası uygulayarak derneğimize devamlı ve seçkin üyelerin kazandırılmasına çalışılacaktır.
HİZMET HEDEFLERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ

GY. HEDEFLERİNE DESTEK, KOMİTE ÇALIŞMALARI ve GLOBAL HİZMETLER:
Lions ilk 100 yılını geride bırakırken 100 milyon insana dokunmuş, 2021 yılında 200 milyon insana hizmet götürmeyi amaçlamaktadır. Bunun için bu hizmet döneminde GST takımı kurmayı öngörmektedir. GMT ve GLT yanında artık Global Hizmet Takımından bahsedilmektedir.

Global Aktiviteler ise bu hizmet döneminde Görme, Diyabet, Açlık, Çevre ve Çocuk Kanseri olarak açıklanmıştır. Bu konuda çalışmalarımız olacaktır.

Yönetim Çevremizde kulübümüzün çalışma hedefleri doğrultusunda komitelere katılım sağlayıp, birlikten kuvvet doğar ilkesi ile hizmetlere katılacağız. 

LİAY VAKFI Eğitim Burslarına  desteğimiz devam edecektir, burslu öğrencilerimizle yine tüm yıl beraber olmanın yollarını yaratmaya çalışacağız. 

Lions Özel Mesleki Eğitim Merkezi, Küplüce İlkokulu, Lions Ata Evi, Lions Kız Yurdu desteklerimiz devam edecektir. Bu dönem bu değerlerimizi görmeyen, tanımayan üyemiz kalmasın amacındayız. 

Yönetim Çevresinin  aktivitelerine katılmak için ihtiyacımız olan fonları sağlamak ve geliştirmek amacıyla kermesler, yemekler, geziler ve toplantılar tertiplenecektir. Bu çalışmalarda en büyük amacımız daha önce belirttiğimiz gibi görev alıp, istekle taşın altına elimizi koyarak ve çevremizi harekete geçirerek bütünün parçası olduğumuzu hissetmek olacaktır. 

Ayrıca Kültür-Sanat, Türkiye’nin tanıtımı, Lions’un tanıtımı amacıyla çeşitli çalışmalar ve kültür gezileri yapılacaktır.

SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,

Çalışma programı ve tahmini bütçemizi sunmuş bulunuyorum.

Amacımız YENİ KADIKÖY LİONS KULÜBÜ DERNEGİ’ni   bu sene de  daha ileri götürmek, güçlü, etkin ve başarılı bir  takım olarak  çıtasını yükseltmektir.

Başarılarımızın devamı;  toplantılara devam etmek, verilen görevleri arzu ve istekle heyecanımızı kaybetmeden eksiksiz yerine getirmek ve ödentilerimizi zamanında yapmakla mümkün olacaktır.

Aktif üyesi olduğum Yeni Kadıköy Lions Kulubü’nün hepimizin derneği olduğu bilinciyle  yeni Yönetim Kurulu’muza desteklerinizi devam ettirmenizi, yapıcı fikirlerinizle bizleri yönlendirmenizi, her şeyden önce sağduyu ile yaklaşımınızı ve en önemlisi sevgimizi birbirimizden esirgememenizi rica ediyorum. 

2017-2018 döneminde başarılarımızın devamını dileyerek, sevgi ve saygılarımı sunarım.

GEZİN EVREN – 2017/2018 Dönem Başkanı