2018-2019 Dönemi Çalışma Programı

SAYIN DİVAN BAŞKANI
GENEL KURUL’UN DEĞERLİ ÜYELERİ
DEĞERLİ LİON KARDEŞLERİM

2018-2019 Dönemine ait çalışma programı, tahmini bütçe ve bütçe yönetmeliğini görüş ve onaylarınıza sunarken yeni dönemin birlik içerisinde ve takım ruhuyla Derneğimizi, Lions ailemizi bir adım daha ileri götürecek şekilde çalışlarımızın devam etmesini dilerim.
Derneğimizin bugüne kadar birbirine sıkıca kenetlenerek gerçekleştirdiği hedefleri bu dönem de muhafaza edeceğine inanarak bu yolda bana destek vereceğinize yürekten inanıyorum.
Lions ilkeleri doğrultusunda bizi bugünlere taşıyan geçmiş dönem başkanlarımıza, kurucu başkanımız Sayın Ln. İnci Andiçen’e, geçmiş dönem genel yönetmenimiz ve Onursal üyemiz Sayın Ln. Ertan Bulman’a ve Lions hizmet ordusunda görev alacak tüm dernek üyelerimize şimdiden destekleri için teşekkür ediyorum.
Atatürk ilkeleri doğrultusunda yapacağımız çalışmaların vereceği gurur ve onuru taşıyarak Genel Yönetmenimiz Sayın Ln. Ertuğrul Yıldız döneminde derneğimize başkanlık yapacağım için onur ve mutluluk duyuyorum.

DEĞERLİ KARDEŞLERİM,
Sayın Genel Yönetmenimiz, Ertuğrul Yıldız’ın çalışma ilkeleri programımızın ana başlıklarını oluşturacaktır.
Bu başlıklar;
1. Dernek içi çalışmalar,
2. Çevremize ve yöremize götürülecek hizmetler,
3. Derneklerarası ortak projeler,
4. Yönetim çevresi ile ilişkiler,

DERNEK İÇİ ÇALIŞMALAR
Lions camiasındaki saygın tutumumuzu ve üyeliğin sürekliliğini devam ettirilecektir.
Üyelik Geliştirme Programı (Ek 3)
TOPLANTILARIMIZ
Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu toplantılarımız her ayın 3. Çarşambası 19:00-21:00 saatleri arası yapılacaktır.

Genel Toplantılar:
Aylık genel toplantılarımız her ayın birinci çarşambası Ataşehir Radisson Blu Otelinde 20.00 – 22.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Toplantılarımızın zamanında başlayıp bitirilmesi genel kural olup toplantı saatinden yarım saat önce toplantı yerimize gelinmesinin üyelerimizin arasında kaynaşmayı arttıracağına inancım bulunmaktadır.
Toplantımıza eksiksiz katılım sağlamanın önemli olduğuna inanmakla beraber toplantıya katılamayan arkadaşlarımıza mazeret bildirme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacaktır.
Toplantılarımızda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lions hakkında bilgi konuşmaları ile günün anlam ve önemini içeren sunumlar yapılacaktır.

Genel Kurul

Nisan 2019 tarihinde yapılacak ve her yıl olduğu gibi geçen dönem hesaplarının aklanması ve yeni yöneticilerin seçimi gerçekleştirilecektir.

Özel Toplantılar :
Bu toplantılarda Lions dışından misafirlerin davet edilerek derneğimize seçkin ve devamlı üyeler kazandırılmaya çalışılacaktır.
Üyelerimizin birbiriyle olduğu kadar ailelerimizin de birbiriyle kaynaşması için yemekler, tiyatrolar, kermesler ve geziler düzenlenecektir. Bu aktivitelerimiz kar amacı taşımayacaktır.
KOMİTE ÇALIŞMALARI
Bu dönem Genel Yönetmeniz Sayın Ln. Ertuğrul Yıldız’ın hedefleri doğrultusunda global hizmetlerimizin komiteler üzerinden gerçekleştirilmesine ağırlık verilecektir.
Burslar ve sağlık alanındaki çalışmalar olan diyabet, çocuk kanseri ve körlükle mücadele dönem hedeflerimizde yer almaktır.
LİAY Burslarında desteğimiz devam edecektir.
Ayrıca Türkiye’nin tanıtımı, kültür-sanat etkinlikleri, Lions’un tanıtımıyla ilgili gerekli çalışmaları yapacak olan Yönetim Çevremize destek verilecektir.
Yerel yönetimler ve mülki makamlarla ilişkiler üst seviyede tutulacaktır.
KULÜPLERARASI İLİŞKİLER
Kesim ve bölge derneklerimizle ortak projeler geliştirerek birlikte hizmetler oluşturulması sağlanacaktır.
YÖNETİM ÇEVRESİ İLE İLİŞKİLER
2018-2019 çalışma dönemi Genel Yönetmeni Sayın Ln. Ertuğrul Yıldız’ın çalışmalarımıza tutacak olduğu ışık ve bizlere vereceği güçle Yönetim Çevremizle verilecek görevler olanaklarımız ölçüsünde gerçekleştirilecektir. Yine kendisinin dönem hedefi olan hapishanedeki annelerin kader mahkumu çocukları için yönetim çevremizle birlikte yapılacak tüm hizmetlere destek vereceğiz. Birlikte yapılacak tüm çalışmalara ve etkinliklere katılacak ve dernekler arası başarı ödüllendirmesinde hak edilen yere gelebilmemiz için tüm güç ve olanaklarımızla çalışacağız.
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
Halen kullanmakta olduğumuz elektronik haberleşme araçlarını (internet sitesi, whatsapp) ve sosyal medya (facebook) araçlarını kullanarak kulübümüzün sesini içimizde ve dışımızda her dönem olduğu gibi duyuracağız.

BÜTÇE YÖNETMELİĞİ (Ek.1)
TAHMİNİ BÜTÇE (Ek.2)

SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,
Çalışma programı ve tahmini bütçemizi sunmuş bulunmaktayım.
Bu dönemde amacımız her dönemde olduğu gibi hizmet meşalemizi Yeni Kadıköy Lions Kulübü Derneği olarak daha ileri götürmektir.
Başarımızın devamı, toplantılara katılmak, verilen görevleri istekli ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek ile ödentilerimizi zamanında yapılmasıyla olacaktır.
Aktif üyesi olduğum Yeni Kadıköy Lions Kulübünün hepimizin derneği olduğunu hatırlatarak yapacağımız hizmetlere ve projelere desteklerinizi eksik etmeyeceğinize inancım tamdır.
“HİZMET EDİYORUZ” parolasıyla çıktığımız bu yolda yolumuzun açık olmasını dileyerek en derin Lions sevgi ve saygılarımı sunarım.

ONUR KAYIKCI
2018-2019 Çalışma Dönemi
Yeni Kadıköy Lions Kulübü Derneği
Başkanı

EK 3
YENİ KADIKÖY LİONS KULUBÜ DERNEĞİ 2018-2019 DÖNEMİ ÜYELİK PROGRAMI
Toplam 21 etkin üyesi olan kulübümüzde ; mevcut üyeleri koruyarak, aramıza gerekli eğitimleri aldıktan sonra yeni üyeler katmak hedeflerimiz arasındandır .

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN YENİ ÜYE ALIMI
Üye alabilmek için öncelikle kulübümüze uyum sağlayacak ve kulübümüzün uyum sağlayacağı, birliktelikleri paylaşabileceğimiz üye adaylarının bulunması gereklidir. Aramıza yeni katılan üyelerimizde dahil olmak üzere tüm üyelerimizden; üye adayı belirlemeleri, bunları kulüp ve yönetim kurulu ile paylaştıktan sonra kulübümüz çalışmalarına davet ederek kulübü tanımaları yönünde çalışmalar yapması istenecektir.

ÜYE KORUMA
Yeni Kadıköy Lions kulübü üyeleri, kulüp üyeliğinin kendilerine yük değil, zevk aldıkları bir olgu olduğunu hissetmeleri önemlidir. Üyeler katılması zorunlu olan toplantılar ve etkinlikler dışında diğer toplantı ve etkinlikler için zorlanmamalıdır.
Üyeler arasındaki her türlü bilgi akışına devam edilmelidir. Toplantıya katılamayan üyeler açısından oldukça faydalıdır.

Yeni katılan üyeleri bilgilendirme toplantıları yapılmalı, hatta eski üyelerin de bilgileri tazelemesi açısından bu toplantılara katılımı sağlanmalıdır.

Yönetim kurulu toplantıları her üyeye açık olarak yapılmalı, belli zamanlarda eşli kahvaltılı en az ayda bir kez yasal toplantı dışında eğlenceli bir hale getirilerek yapılması sağlanmalıdır.
Bilindiği ve uygulandığı gibi mutlu günlerin kutlanması kaçınılmaz.
Hobileri olan kulüp üyelerinin diğer üyelerle bunu paylaşmasına özen gösterilecektir.

ÜYELERİN LİDERLİK VASIFLARINI ARTTIRMA
Lions’un bir liderlik okulu olduğunun bilincinde olarak bu konuda yönetim çevresi tarafından yapılacak seminer ve bilgilendirme toplantılarına üyelerimizin katılımı teşvik edilmelidir. Her üyemiz gelecekte kulübümüzün başkanlığını yapacak olan bir lider adayıdır. Kişisel gelişim seminerlerine ve kulüp içi eğitimlerine aksamadan katılım sağlanmasına çalışılmalıdır. Toplantılarda ortak ilgi çeken ama gerilim yaratmayacak konularda konuk konuşmacı davet edilerek veya serbest tartışma ortamları yaratarak kişisel gelişimlerine destek olunmalıdır.

YENİ KADIKÖY LIONS KULÜBÜ 2017-2018 ÇALIŞMA DÖNEMİ ÜYELİK KOMİTESİNCE HAZIRLANMIŞ OLAN 2018-2019 DÖNEMİ ÜYELİK PROGRAMINI BİLGİNİZE SUNARIZ …

Lions sevgi ve Saygılarımızla ,

YENİ KADIKÖY LİONS KULÜBÜ ÜYELİK KOMİTESİ
ÜYELİK KOM.BAŞKANI : Ln. İffet Tezgör
ÜYELİK KOM.BŞK.YARD. : Ln. Eda Tandoğdu
ÜYELİK KOM.ÜYESİ : Ln. Nilgün Kurtuluş