Türkiye’de Lions

Ülkemizde kuruluş çalışmaları Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay öncülüğünde biraraya gelen, meslek ve meziyetleri ile topluma örnek olan 28 üst düzey yönetici ile 8 Ekim 1962 günü başladı. Dönemin İstanbul Valisi olan Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ve kurucu arkadaşlarının 6 Mayıs 1963 tarihli başvurusu sonrasında ülkemizdeki ilk Lions Kulübü, İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü, 8 Ekim 1963 günü resmen kuruldu.

Vakıflar: Başta eğitim ve sağlık olmak üzere toplumsal gereksinimleri elindeki olanaklar ile karşılamayı hedefleyen Lions, kulüplerin yanı sıra kurduğu vakıflar ile hizmetlerini sürdürür. Türk Lions Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Lions Göz Bankası, Altı Nokta Körler Vakfı, Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı ve diğerleri…

YÖNETİM ÇEVRELERİ ve 118:
Yönetim Çevresi, bulunduğu ülke veya bölgedeki sınırlar içindeki Lions Kulüpleri ile ULKB arasındaki iletişim, ilişki ve uyumu düzenleyen, Uluslararası Yönetim Kurulu ve Uluslararası Merkezin o çevredeki karar ve dileklerini uygulayan bir YÖNETİM yapısıdır.

Sınırları bir harita ile belirlenmiştir. Kendi sınırları içindeki, kuruluşları ULKB tarafından onaylanmış Lions Kulüplerinden oluşur. Ez az 35 Lions Kulübü ve en az 1250 Lion olmalıdır.

– Geçici Yönetim Çevresi
– (Tek) Yönetim Çevresi
– (Alt) Yönetim Çevresi
– Çoğul Yönetim Çevresi

Geçici Yönetim Çevresi: Herhangi bir ülke veya koloni sınırları içerisinde ALTI yada daha fazla Lions Kulübü’nün kurulması halinde, Uluslararası Yönetim Kurulu’nun onayı ile Uluslararası Başkan’ın oluşturduğu çevresel yönetim yapısına Geçici Yönetim Çevresi adı verilmektedir. Uluslararası Başkan bir Genel Yönetmen atar. Genel Yönetmen, Yönetim Çevresi Tip Organizasyon Planına göre diğer görevlileri atayarak örgütlenmeyi gerçekleştirir. Geçici Yönetim Çevresi’nin 20 veya daha çok Lions Kulübüne sahip olması durumunda yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Yönetmen seçme olanağı doğar. Genel Yönetmen seçimini izleyen ilk 4 yıl içinde iyi durumda olan Lions Kulübü sayısı 35’e ve Lion sayısının da 1250’ye çıkarılması gerekmektedir. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde Geçici statüsü kalkarak Yönetim Çevresi’ne dönüşülür.

(Tek) Yönetim Çevresi: Eğer bir ülke, bölge veya kolonide bir YÇ varsa, o YÇ Tek YÇ veya sadece YÇ olarak adlandırılır.

(Alt) Yönetim Çevresi: Eğer bir ülke, bölge veya kolonide birden fazla YÇ varsa, her bir YÇ Alt YÇ veya sadece YÇ olarak adlandırılır. Her Alt YÇ kendine ait bir harf, rakam veya harf/rakam kombinasyonu ile tanımlanır.

Dünyada YÇ Sıralandırılmaları:
1-99 : ABD, Belize, Bahamalar, Bermuda ve Karaip Adaları
A-T : Kuzey, Orta ve Güney Amerika
100-199 : Avrupa
200-299 : Okyanusya
300-399 : Asya
400-499 : Afrika

TÜRKİYE 118 MD
Türkiye’de Alt Yönetim Çevreleri:

118 – T; İstanbul (Avrupa Yakası); İstanbul’un Avrupa Yakasında, Haliç’in Kuzey ve Kuzey-doğusunda kalan Lions Kulüpleri

118 – U; Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İçel, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon; Eskişehir ve Akşehir (Konya) hariç İç Anadolu Bölgesinde, İçel’den başlayarak Akdeniz Bölgesinin doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Sinop’tan itibaren Karadeniz Bölgesinin doğusunda faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

118 – R; Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla; Afyon ve Kütahya hariç Ege Bölgesinde, Marmara Bölgesinde Balıkesir’in Edremit ‘ Ayvalık ve Akçay ilçelerinde, Akdeniz Bölgesinden Antalya ve Burdur’da faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

118 – K; Afyon, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak; Balıkesir’in Edremit ‘ Ayvalık ve Akçay ilçeleri hariç Marmara Bölgesinin Anadolu’da kalan kısmında, Ege Bölgesinden Afyon ve Kütahya’da, Karadeniz Bölgesinde Bartın, Bolu ve Zonguldak’ta, İç Anadolu Bölgesinden Eskişehir ve Akşehir’de (Konya) faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

118 – E; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ; İstanbul’un Avrupa Yakasında Haliç’in Güney ve Güneydoğusunda ve Trakya’da faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

118 – Y; İstanbul (Anadolu Yakası) ve Adalar; İstanbul’un Anadolu Yakasında faaliyet gösteren Lions Kulüpleri

188 – T:
100 :Avrupa
18 : Türkiye (Avrupa’da kurulan 18. YÇ olması nedeniyle)
T : Kulübümüzün sınırları içerisinde olduğu YÇ

118 – T Yönetim Çevresinin Tarihi:
1969 yılında Uluslararası Yönetim Kurulu’nun Türkiye’de Geçici Yönetim Çevresi kurulmasını onaylamış ve Kurucu Genel Yönetmen olarak da Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ı atamıştır.

22 Kasım 1969 tarihinde Kurucu Genel Kurul sonucu 118 Geçici Yönetim Çevresi faaliyete geçmiş ve 12 Eylül 1972 tarihinde de 118 – T Federasyonu olarak tescil edilmiştir. Ancak 1985 yılında federasyon feshedilmiştir.

1990 – 1991 Çalışma Döneminde ilk Leo Yönetim Çevresi Sn. Leo Ata Anıl Başkanlığında kurulmuştur. 1993 – 1994 Çalışma Döneminde 118 – T; 118 – T, 118 – E, 118 – Y olmak üzere üçe bölünmüştür. 1996 – 1997 Çalışma Döneminde 118 – T Genel Yönetmeni Sn. Lion Oya Sebük Türkiye’nin ilk bayan Genel Yönetmeni olarak görev yapmıştır.

Not: 1981 yılında Uluslararası Lioness Kulüpleri 118 YÇ kurulmuştur ve Dünyadaki ilk Lioness YÇ’dir. 1989 yılı itibariyle de ilk Lady Lion üyelerin ardından 1991 – 1992 döneminde Lioness Kulüpleri Lions Kulüplere dönüştürülmüştür.